Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №116 комбінованого типу" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Звіт керівника 27.06.2017

 

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК)

№116 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

вул. Путилівська, 24А, м. Дніпро, 49026, тел.27-05-34

e-mail:[email protected], код ЄДРПОУ 34228719

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №116 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

Таран Тетяни Григорівни

передпедагогічним колективом та громадськістю

27.06.2017р.

 

 

Даний звіт виконаний  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту базується на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета :

      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громад-ського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рі-шень, запровадження колегіальної етики управлінської

діяльності завідувача, дотримання систематичності у проведення звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед батьківською громадськістю дошкільного навчального закладу.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкі-льнимнавчальнимзакладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управліннядошкільнимнавчальним

закладом.

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 13 осіб – 49 %.

Середня спеціальна –14 осіб –51 %.

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

 

з/п

Кваліфікаційний рівень педагогів

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Кількість

%

Кіль-ть

%

1

Вища категорія

5

18,5

5

18,5

2

І категорія

1

3,7

1

3,7

3

ІІ категорія

2

7,4

1

3,7

4

Спеціаліст

2

7,4

1

3,7

5

Спеціаліст з10-м тарифним розрядом

1

3,7

1

3,7

6

Спеціаліст з 9-м тарифним розрядом

11

37,5

6

22,2

7

Спеціаліст з8-м тарифним розрядом

4

14,4

9

33,3

8

Спеціаліст з7-м тарифним розрядом

2

7,4

3

11,2

 

 

    Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №116 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: м. Дніпро  49026, вул. Путилівська  24А , розрахований на11 груп з наповнюваністю220 дітей.На даний час в дошкільному закладі функціонує11 груп:  2 групираннього віку та9 групдошкільного віку, а саме:

2 групи раннього віку (3-й рік життя)

2 групи дітей молодшого віку (4-й рік життя)

2 групи дітей середнього віку (5-й рік життя)

2 групи дітей старшого віку (6-й рік життя)

2 спеціалізовані логопедичні групи (5-6-й рік життя)

1 спеціалізована санаторна група (4-5-6-й рік життя)

 

     Групи комплектуються за віковими ознаками, а також на основі витягів з протоколів засідань обласної психолого-медико-педагогічної консультації  ДОМПМПЦ,  направлення з тубдиспансеру для дітей  з вирожом тубпроби.

   Відвідує заклад 56 дітей раннього віку, 222 дітей дошкільного віку.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин з 7.00 до 17.30,  для спеціа-лізованих груп – 10 годин з 7.00 до 17.00.   Упродовж року кожен день працює група подовженого дня  з 17.00 до 18.30 для дітей дошкільного віку.

      В КЗО ДНЗ № 116 працює 59 співробітників, з яких 27 -  педагогічні працівники, 32 особи – молодший та технічний персонал.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Конвенції ООН «Про права дитини»

- Закону України «Про освіту»

-Закону України «Про дошкільну освіту»

- Закону «Про охорону дитинства»

-Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про дорожній рух»

-Закону України «Пропожежну безпеку»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»

- Національної програми «Діти України»

- Базового компоненту дошкільної освіти України

-Державної освітньої програми розвитку дитини в дошкільні роки «Дитина в

 дошкільні роки»

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,

 затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від

 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України

 14 квітня 2016р. за № 563/28693

- Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного

  розвитку освіти в Україні»

-  Указу Президента Українипро Державну  премію  України в  галузі  освіти

-  Актів Кабінету Міністрів України:

 • від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження  Положення про дошкільний

        навчальний заклад»;

 • від 14.06.2002р. № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

 • від 08.09.2007р. № 1019  «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»;

 • від 05.10.2009р. № 1122 «Питання  штатного розпису дошкільних навчальних закладів»;

 • від 22.11.2004р.№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих  закладах»,  від 06.08.2014р. № 353 «Про внесення змін до  постанови  Кабінету Міністрів України»;

-  Наказів Міністерства:

 • від 20.04.15р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

 • від 17.04.2006р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації

        харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 26.02.2013р.

       № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції»;

 • від 01.10.2012 № 1059  «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах»;

 • від 23.11.2010р. № 1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого  дошкільного віку  «Впевнений старт»;

 • від 23.03.2005р. «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»;

 • від 08.08.2013 №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення»;

 • від 14.06. 2013р. № 768  «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами,  у тому числі дітей-інвалідів»;

 

- Листів Міністерства:

 • від 16.11.13р. № 1/9-839  «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»;

 • від 05.09.2013р. № 1/9-608  «Щодо  благодійних внесків»;

 • від 17.07.2013р. № 1/9- 499 « Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»;

листа Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону       України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку";

 

-  освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»  (науковий керівник  Крутій К.Л.);

-використання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

- парціальних освітніх програм:

 * «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (Шкваріна Т.М.);

 * «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні   рекомендації  (Гунько С., Гусак Л., 

     Лещенко З.);

 *  програми «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком  мовлення»

     (авт. Трофименко Л.І.);

 *  комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом  «Розквіт» (наук. кер. та заг.  ред. Т. В. Скрипник);

 * програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя  із фонетико-фонематичним недороз-

    витком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.). 

 

    А також, відповідно власного Статуту дошкільного навчального закладу (нової редакції), прийнятого загальними зборами колективу від 24.11.2016р., затвердженого наказом № 281 від 16.12.2016р. департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, «Колективною угодою між адміністра-цією, профспілковим комітетом та трудовим колективом на 2017-2020 рр.», Правилами внутрішнього трудового  розпорядку, посадовими інструкціями, Державними нормами харчування, посезонного меню-розкладу, затвердже-ного  Головним управлінням Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області,  Плану роботи КЗО ДНЗ ДМР на 2016-2017 навчальний рік.

      Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права дітей на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

* збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

* формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та розкриття природного    потенціалу та можливостей дітей;

* забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

*  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

 

      Згідно з річним планом роботи педагогами  КЗО ДНЗ № 116 було проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону станом  на  01.09.2016р. Таким чином на кінець 2016-2017 навчального року всього дітей 5-ти річного віку – 63, із них відвідують ДНЗ № 42 – 1 дитина,  ДНЗ № 90 – 3 дітей,  ДНЗ №  94– 2 дітей, ДНЗ № 113 – 1 дитина,  ДНЗ № 116 – 31 дитина,  ДНЗ № 181 – 1 дитина,  ДНЗ № 259 – 1 дитина,  ДНЗ № 267 – 3 дітей,  ДНЗ № 317 – 8 дітей,  6 – відвідують групи з короткотривалим перебуванням, 5 – перебувають в центрах розвитку дитини, 1 дитина відвідує  НРЦ.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс

 

       Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на формування та збагачення освітнього середовища у відповідності з сучасними вимогами розвитку та функціонування дитячих установ. Відбувається реалізація роботи усіх ланок закладу для забезпечення мобільності та модернізації навчання та виховання дітей дошкільного віку. Кожен структурний елемент установи  несе  певну педагогічну, психологічну та соціальну функцію, має національно-патріотичне спрямування.

        На теперішній час сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій, духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини, виховання справжніх патріотів, носіїв високої національної спадщини і культури.  Нові психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами, є досі актуальними.Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Працює в системі «Інтернет» на порталі «Класна оцінка» сайт дошкільного навчального закладу, де висвітлюються новини та заходи, які проводяться в дошкільному навчальному закладі на протязі року.

          Для систематизації та оптимізації роботи  працює  сайт «Курс дошкілля» де створена база по наповнюваності груп дітьми дошкільного віку.

          Дошкільний навчальний заклад № 116 має інтелектуально-художнє спрямування. Педагогічний колектив вміло та професійно підходить до своєї роботи, використовуючи творчий та креативний потенціал. Теорія та методика дошкільного виховання є фундаментом у вихованні та розвитку дітей, і тому освітньо-виховна робота проводиться через різні типи та види занять, де особливій увазі приділяється особистісному підходу до дитини.  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагоги відві-дували  методичні об’єднання районного та міського рівня, курси при ДОІППО;  постійно проводилася робота з самоосвіти, новинки педагогічних видань  обговорювались на педагогічних годинах.

          Колектив дошкільного навчального закладу постійно працює над зав-данням забезпечення наступності у роботі ДНЗ та початкової школи. Тому, психолого-медико-педагогічний консиліум в ДНЗ є дієвою допомогою з вирішення питань проблеми адаптації дитини до умов закладу та проблеми підготовки дитини до школи. В дошкільному навчальному закладі проводи-лось обстеження  психологічної готовності дітей до шкільного навчання, мета якого була  у виявленні  рівня мотиваційної, інтелектуальної і соціаль-но-психологічної готовності дітей до шкільного навчання та розроблення  рекомендацій для батьків і їх дітей щодо успішної адаптації до шкільного життя, прийняли участь в обстеженні 81 дитина, з яких високий рівень – 36%,  середній – 63%, низький - 1%.Дані результати свідчать про достатню готовність дітей до шкільного навчання. Слід зазначити про зниження низького рівня готовності, що вказує на якісну підготовку дітей до шкільного навчання.

         Для вирішення річних завдань в дошкільному навчальному закладі було створено такі умови:

- проводилися засідання творчих груп, педради, консультації, педгодини,  роботу яких було спрямовано на вирішення питань виховання самостійної та відповідальної особистості дошкільника у навчально- виховній системі;

- згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості створені розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

           Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі працювала група соціально психологічного тренінгу. Робота в ній була спрямована на те, щоб допомогти педагогам краще пізнати самих себе як особистість; виробити індивідуальний стиль діяльності, навчитися краще розуміти своїх колег і батьків; з якими доводиться вступати у спілкування з приводу розвитку і виховання дітей; навчання правильної поведінки у ситуаціях міжособистісного спілкування.

           У  листопаді 2016 року  був проведений для практичних психологів  району  семінар – практикум  «Страхи та ефективні методи їх подолання», метою  якого було  передача практичного досвіду та раціонального  викорис-тання даних методів у практичній діяльності.

Восени 2016 року дошкільний  навчальний заклад брав участь у конкурсі  інтернет - порталу рейтингу освітніх закладів України (осінні конкурси ДНЗ України 2016 року),  за результатами проведення конкурсу весною 2017 року  дошкільному навчальному закладу було надано 2 призових місця:  І місце у конкурсі  «Кращий кабінет психолога ДНЗ» - 2016,  ІІ місце «Краще естетичне оздоблення  фойє ДНЗ» - 2016.

Протягом 2017 року на базі дошкільного навчального закладу проводились чотири  засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації  ДОМПМПЦ  за участю  консультантів  ОП МПК Гавриленко Л.І.,  Дорошенко Л.В., завідувача ПМПК   Смірнової А.В., консультанта ПМПК  Кральки С.В.,  вчителів-логопедів та практичних психологів спеціалізованих закладів міста по набору дітей в спеціалізовані (логопедичні)  групи.

         На протязі року приділялась увага групі «адаптованих вихователів». Молоді вихователі працюють на групі в парі з педагогом-новатором, або для роботи з ними закріплені наставники, які є творчими педагогами  з багато-річним стажем. Молоді спеціалісти відповідно до плану роботи  «Школи молодого педагога» працювали над підвищенням професійного рівня шляхом співпраці з наставниками та самоосвіти. Слід зазначити про проведення майстер-класів, консультацій, співбесід та надання  методичних рекомен-дацій вихователем-методистом дошкільного навчального закладу Заніздрою Л.М.  У травні місяці молоді спеціалісти  проаналізували стан своєї роботи з підвищення професійного рівня шляхом самоосвіти разом із наставниками та звітували перед педагогічним колективом на педагогічній годині.

        На протязі навчального року, згідно річного плану було успішно проведено ряд тематичних заходів, а саме: розваги  День знань «Граємось, навчаємось», «Іди Осінь до малят, до дівчаток і хлоп’ят», «Нас вітає Миколай», «Колядуємо та щедруємо», «День доброти»,  «Я люблю свою матусю», «Перший подих весни», «Світлий день - Великдень», День захисту дітей «Мандруємо країною дитинства», обрядові розваги «Діва Марія квіти сіяла, Спас поливав – нам поміч давав»;   новорічні ранки на теми: «Новоріч-ні пригоди Сніжинки», «На допомогу Дідові Морозу», «Подарунок Діду Морозу»;  свято Матері  «Шануємо і маму, і Божу матір, і нашу рідну Україну», випускні свята «Чарівні острова дитинства», Тижні  безпеки життєдіяльності дітей (проводились два  рази на рік), перший етап міського туру обласного конкурсу «Веселі старти з елементами футболу для дошкільників», а також ряд тематичних та музично-поетичних  розваг, драматизації, концертів, лялькових вистав (музичні керівники Абадзе О.О. ,  Щебельська О.А.).

Слід зазначити про проведення восени вихователями кожної вікової групи  відкритих занять для батьків. У травні місяці 2017 року були прове-дені відкриті заняття з гурткової роботи «Англійська мова для малят» (групи № 7, № 11 -  керівник гурткової роботи Антонова О.А. )   та  «Волейбол»   (група №8  -  інструктор з фізкультури Закревська А.А). Такий підхід  вказує на  взаємну участь педагогів та батьків у вихованні дітей, формуванні   базових  та елементарних знань та навичок, розвитку творчого та особистісного потенціалу  дітей.

        Особливу увагу в дошкільному навчальному закладі було приділено національно-патріотичному вихованню. З цього питання   педагогічним працівникам  надані методичні рекомендації  по ознайомленню дітей  з родиною та родоводом, а також  на теми: «Роль фольклору у родинному вихованні», «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку», проведено семінар-практикум «Родинні стосунки та традиції в Україні», методична година  до Дня Соборності України «В єдності України наша сила»;  проведено серед вихователів конкурс  на краще оформлення національного куточка у групових приміщеннях, а також  методичних розробок, конспектів занять з патріотичного виховання. Слід зазначити про проведення тижня патріотичного виховання з 19.01.2017 по 23.01.2017 року, а також тижня «Шевченко - великий український поет».

        Популярністю в дошкільному навчальному  користуються дитячі виставки з образотворчої діяльності та ручної праці, в яких беруть

участь не тільки вихованці дошкільного закладу, а їх батьки. Створена виставка дитячих робіт з образотворчого мистецтва, зокрема роботи гуртка «Петриківський розпис» (керівник гурткової роботи – Макаренко Т.О.)

      З метою фізичного та патріотичного виховання дітей проводяться  спортивні змагання, конкурси та вікторини, такі як  «Козаки і козачата», «Козацькому роду нема переводу»  (інструктор з фізичного виховання та керівник гурткової роботи  – Закревська А.А.).

         Одним з пріоритетних напрямів  педагогічної діяльності дошкільного навчального закладу у 2016 – 2017 навчальному році стало дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

         На теперішній час виникло питання формування іміджу педагога до-шкільного закладу шляхом формування психолого - педагогічної та загаль-ної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.

         Педагоги – творчі особистості, яким вдається поєднувати інновації з буденними справами дошкільної установи. Вони в постійному  пошуку шляхів  оновлення та  вдосконалення педагогічного  процесу, адже одне з головних завдань дошкільної  установи -  формування  творчої, компетентної  особистості.

       Сучасні  форми  організації   освітнього  процесу  спрямовані  на  врахування  потенційних можливостей  кожної  дитини, її вікових  та інди-відуальних  особливостей, а тому організація оточуючого середовища,  ре-жиму дня  та весь навчально – виховний  процес спрямований на самореалі-зацію кожної  дитини, задоволення її потреб та інтересів.

      Довірливі відносини між батьками та педагогами, розуміння єдиної мети щодо виховання та навчання дітей, сприяли тому, що батьки та діти із спостерігачів стали активними учасниками цього процесу.

      В закладі залучена система інтерактивного навчання з ЕМУ (елементарні математичні уявлення), грамоти, мовленнєвої та зображувальної діяльності, постійно ведеться гурткова робота з опанування англійської мови, азів петриківського розпису, елементів спортивної гри в волейбол, влітку з дітьми старшого віку проводиться  гра  з використанням елементів футболу.На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну «Гімнастика пробудження» та загарто-вуючі процедури.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Курсову перепідготовку та атестацію педагогічні працівники проходять відповідно до плану.Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації, проводиться згідно вимог «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботипедагогів під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-х років.

 

 

Організація різних форм позаурочної

навчально-виховної роботи.

 

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. На протязі року для дітей дошкільного віку організовано гурткову роботу за трьома напрямками:   інтелектуальний  (мовленнєвий розвиток) - «Англійська  для малят» - керівник Антонова Олена Аркадіївна,  художньо-мистецький  (з образотворчої діяльності) - «Барвиста Петриківка» - керівник Макаренко Тетяна Олегівна, оздоровчо-спортивний  (з фізичної культури) -  «Волейбол» - керівник Закревська Анна Антонівна. Керівником з гурткової роботи  «Англійська мова для малят»   Антоновою О.А. у травні місяці були проведені відкриті заняття для батьків, на яких діти демонстрували свої знання з  володіння англійською мовою. На відкритих заняттях з гурткової роботи  інструктора з фізичної культури Закревської А.А. були показані  вміння та здібності дітей у грі з елементами  волейболу.

 

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

Значна увага у розвиткудошкільного навчальногозакладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Завдяки активної діяльності  Батьківського Комітету та батьків,  Піклувальної ради ДНЗ,  а також за допомоги депутатів міської  ради, залучення бюджетних коштів    матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу значно  покращилась,  а саме:

-  Виконано заміну вікон на металопластикові в  роздягальнях, групових, спальних   та   туалетних приміщеннях (групи № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,  9, 10, 11).

- Виконано заміну вікон на металопластикові в логопедичному кабінеті (група № 4).

- Виконано заміну електрощита на І поверсі  (групи  № 7, 11, комора, туалет).

- Придбані меблі:

  * стіл письмовий  (група № 1);

  * полички для іграшок (група №1);

  * підступи для роздягальні  (група № 5);

  * шафа книжна (група № 6).

- Придбані:  печатка основна кругла, печатка профспілкова кругла, штамп кутовий, штамп для вхідних документів (кабінет завідувача).

- Придбаний роутер та проведено підключення кабелю до мережіInternet (Triolan).

- Придбаний холодильник  «Vestfrost»  (харчоблок - цех сирої продукції).

- Придбаний магнітофон «Soni»  (музична зала).

- Придбана прасувальна дошка, праска   (пральня).

- Придбано пожежні рукава та проведено їх технічне оснащення (коридори ДНЗ).

- Придбано офісні стільці.

- Придбані металічні відра , каструлі, кухонні ножі (група № 6, харчоблок).

- Придбані матраци, подушки, одіяла синтапонові (групи № 6, 8).

- Придбано робочі костюми, халати, фартухи, ковпаки (11 груп, харчоблок, пральня).

- Придбано книги, журнали, канцтовари (методичний кабінет,  кабінет завідувача, медичний кабінет).

- Придбано миючі  та дезінфікуючі засоби, порошок, туалетний папір та мило.

- Придбані фарби, білила, метизні матеріали, електролампи, робочі перчатки.

- Проведена  підписка періодичних видань.

- Проведено страхування добровільних пожежних дружин.

- Проведено ремонт та обслуговування    технічного кухонного та холодильного  обладнання,  ремонт та повірка вагів.

- Проведено діагностування та  перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування пожежних кранів   і перевірка їх на працездатність шляхом     пуску води.

- Проведено утеплення теплототраси на території ДНЗ за допомогою ізовера.

- Систематично проводиться благоустрій подвір’я, що надає можливість утримувати обладнання ігрових майданчиків в належному стані;

  прибирання території всього закладу та майданчиків здійснюється щоденно.

- Завіз піску здійснюється двічі за літній період.

- Будівля та територія закладу знаходиться під охороною  агентства «Скорпіон»  ( фізична особа, мобільна група, тривожна кнопка).

- Оплата послугInternet, заправка фарбою ксерокопію вальної техніки.

 

   За бюджетні кошти придбаний пересувний  бактерицидний опромінювач ОБП1-225М,  медикаменти, виконано заміну  фільтрів по доочистці води. За допомоги депутата міської ради  Ельдарова  А.І. виконано заміну вікон на металопластикові в  спальному приміщенні групи № 2.

Протягом навчального 2016-2017  року на баланс централізованої бухгал-терії районного управління  освіти тавідділу ЦБ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів АНД району приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам дошкільного навчального закладу.

 

    Голова батьківського комітету КЗО ДНЗ №116               І.А. Новикова

 

 

 

Вжиті заходи щодо забезпечення  КЗО ДНЗ №116 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

         В дошкільному навчальному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. На тепе-рішній час у певній мірі забезпечено навчальний заклад педагогічними кадрами.У 2016-2017навчальному році до закладу був принятий  1 спеціа-ліст на посаду музичного керівника на період декретної відпустки основного працівника, 1 спеціаліст на посаду вихователя. Звільнено за власним бажанням 2 вихователя.

        Слід зазначити що з вересня та жовтня місяця 2011року штатний розклад КЗО ДНЗ поповнився на одиницю інструктора з фізичного вихо-вання, керівника гурткової роботи та медичної сестри з дієтичного харчу-вання. На даний час ці штатні одиниці залучені і працюють згідно графіка,  вакансія медичної сестри з дієтичного харчування є вільною.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

    Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

   Раціон харчування дітей має бути збалансованим згідно вимог потреби організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. Тому особливій увазі приділяється виконання державних норм харчування дітей, про що свідчать щомісячні звіти про виконання норм та створення контролю з питань організації харчування дітей дошкільного віку.

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем-педіатром Пікаловою Л.А., яка відвідує дошкільний заклад щопонеділка та щочетверга. Старша медична сестра закладу Наумова І.М. здійснює медико - педагогічний контроль за станом фізичного здоров’я  дітей,  профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, профілактичних щеплень, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил. Старша медична сестра  забезпечує повноцінне харчування дітей із складанням меню-розкладу на кожен день та враховує потреби  дітей в дієтичному харчуванні.

Кожен працівник закладудвічі на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальнихмедичних книжках. Згідно трудо-вого стажу робітникам надаються виплати по листам непрацездатності на випадок хвороби.

       Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законо-давства (ст.57 Закону України «Про освіту»), медичним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоров-лення - згідно діючого законодавства ( Постанова Кабінету Міністрів № 524  від 11.05.2011р. п. 2 «Питання оплати праці працівників  установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний навчальнийзаклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з колективом по  ПБ,ОБЖД.

· Робота з батьками.

     Кожен робітник ДНЗ є відповідальним у створенні та підтриманні безпеч-них умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на майданчиках на подвір’ї.

      З даного питання адміністрацією дошкільного закладу видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом, відбувається обговорення на педгодинах та нарадах.Вихователі постійно  проводять бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму та оформлюють  інформаційні баннери. Запланований«Тиждень безпеки дитини» проводиться згідно графіка. Ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Небезпечні предмети»,«Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД», а також заняття з надзвичайних ситуацій.

     Протипожежний стан приміщень та території  КЗО ДНЗ  у задовільному стані, про що свідчить результат  перевірки  ДСНС України Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпро-петровській області 3 ДПРЧ 8ДПРЗ, яка проходила в дошкільному навчальному закладі 29 березня 2017 року.

       Санітарно-гігієнічний стан приміщень та території дошкільного навчального закладу у задовільному стані та підтримується згідно вимог

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвер-дженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016

№ 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693.

       Товариством з обмеженою відповідальністю пуско-налагоджувальної організації «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ» наданий технічний звіт по профілак-тичним випробуванням та перевірки електрообладнання дошкільного нав-чального закладу станом на 17 травня 2016 року. За даними перевірки технологічне та електрообладнання не має вище норми  опіру та відповідає нормам ПТЕЕП  (надається на два роки).

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

 

        Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», враховуючи зміни постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 353 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 22.11.2005р. № 1591», а також ««Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006р. № 298/227,  враховуючи зміни  від 26.02.2013р. № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», відповідно доСанітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Мініс-терстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693.

 

        Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016 році, згідно з рішенням сесії міської ради від 30.03.2016р. № 3/5 «Про міський бюджет на 2016 рік», рішенням сесії міської ради від 30.03.2016р. № 22/5 «Про внесення змін до програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки»,  на підставі рішення сесії районної у місті ради від 31.03.2016р. № 1/5 - VII «Про бюджет на 2016 рік», здійснювалось на суму 16,49 грн. для дітей раннього віку  та 26,16 грн. для дітей дошкільного віку, відповідно до меню, яке погоджено Управлінням Держпромспоживслужби у м. Дніпропетровську. Згідно з рішенням сесії міської ради від 01.12.2016 року № 6/16 «Проміський бюджет на 2017 рік»,  рішенням сесії міської ради від 07.09.2016 року 11/13 « Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки» зі змінами від 01.12.2016 № 18/16, відповіднодо наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 03.01.2017  № 01  «Про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів», харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017 навчальному році здійснюється  на суму 17,83 грн. для дітей раннього віку  та 28,28 грн. для дітей дошкільного віку, відповідно до  посезонного меню-розкладу, затвердженого  Головним управлінням Держпродспоживслужби  у  Дніпропетровській області.

 

 Зміни у вартості харчування дозволили наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесіоздоровленнядошкільників.

     З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі дотримуютьсятехнології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійсню-вався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.Техно-логічне та холодильне обладнання має задовільний стан. Відповідно до законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91р.

№ 796-XII (із змінами), «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-XII ( із змінами), «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  від 21.11.92р. № 2811- ( із зміна-ми), наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкіль-них та інтернатних дошкільних закладах» від 21.11.2002р. № 667, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 № 17 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. № 1243»,  з метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо забезпечення раціональним харчуванням дітей пільгових категорій в дошкільному закладі організоване безоплатне харчування вихованцям санаторної групи №11,  дітям з мало-забезпечених родин:  Коробій  Роману (група  № 1), Коробій  Іллі  (група № 1), Іщенко Івану  (група №1), Мельникову Максиму  (група № 1), Алексєєнко Руслану  (група № 5),  Алексєєнко Назару (група № 5), Манько Олегу (група №8);  дітям-інвалідам: Шостак Єлизаветі (група №4),  Заніздрі Максиму (група №7), Горбатенко Іллі (група №9); установлено знижку з оплати за харчування на 50% від вартості дітям з багатодітних сімей: Мількевич Амєлії  (група №1), Мількевич Артуру (група №1), Стремоуховій Мирославі (група № 4),  Довгополій Алісі (група № 6), Довгополому Тимофію (група № 6),  Поляковій Софії (група № 6), Задорожній Дар’ї  (група № 7), Кондратенко Єлизаветі (група № 8), Поляковій Павлі  (група № 9), Довгополій Любаві (група №10), Портнову Михайлу  (група №10),  Портнову Руслану (група №10), Белей Мілані (група №10).

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. №1243 (1243-2002 – п) «Про невідкладні питання дошкільних та інтернатних дошкільних закладів, відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (2628-14) , з метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо забезпечення раціональним харчуванням дітей пільгових категорій в дошкільному закладі організоване безоплатне харчування вихованцям логопедичних груп для дітей, які   потребують корекції розумового розвитку.

        Відповідно до законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення сесії Дніпро-петровської міської ради від 29.10.2014р. № 19/56 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 14.11.2012  № 17/28 «Про Програму розвитку дошкільної освіти у м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки», з метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо забезпечення   раціональним харчуванням дітей пільгових категорій організоване  безоплатне харчування вихованцям дошкільного навчального закладу: Білявській Анні (група № 2), Шейко Мирославі (група № 3), Волніну Роману (група № 3), Федчук Кирилу (група № 5),  Бобровській Анастасії  (група № 7),  Кузнєцову Тимофію (група № 9), Глушкову Івану (група № 9), Тищенко Марині (група №9), Снігур Данилу (група №10), Бойко Єгору (група №10).

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

      На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення в КЗО ДНЗ  проводиться своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли. Проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

     Адміністрація КЗО ДНЗ та фахівці дошкільного закладу продовжують виконання плану заходів щодо реалізації положень Указу Президента України № 1098/2008 з метою недопущення надання неодноразових, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, безпідставної передачі розгляду звернень іншими органами.

 

Завідувач дошкільного навчального закладу                  Т. Г. Таран